Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

Otevřené studijní obory:

Každý únor a září se můžete přihlásit do čtyř základních studijních oborů. Obsah, popis a ukázky naleznete zde.


Půlroční a další kursy:

Každý půlrok otevíráme pestrou nabídku kursů. Obsah a popis včetně ukázek naleznete zde.


Semináře, cvika, víkendy:

Setkání, praktická cvičení, semináře, workshopy najdete zde.


Dceřinné projekty školy:

Malé opatství Thelémské Magická lóže.
Kurs magie - teorie, praxe, sebezdokonalení.


Návštěvní hodiny školy:

Pondělí 17 - 18.30 hodin. Prosím objednejte se. Kontakty zde.Telefon:
775 SHUGAL=
775 748425.


Doporučené knihy:
Novinky v obchodě

ANKETA:
Co vám tu chybí?

Víc prací studentů. (998)

Fotky. (589)

Reporty z akcí. (404)

Něco jiného (175)

Nevím. :-) (162)Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy


Seznam stránek
Kdo jsme?
MAGICK rozchodník

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
Zuzana


Jediná evropská škola, nabízející úplné vzdělání v esoterních naukách a věštecvíZe života školy
Úvod

      Školu založila Zuzana Antares jako první svého druhu u nás. Od té doby vychovala mnoho set, možná i tisíc žáků. Někteří pokračovali profesionální kariérou a patří dnes mezi známé odborníky, jiní studovali jen pro radost, pro vlastní rozvoj nebo pro lepší porozumění druhým.

Nenechte si ujít:

HISTORIE ŠKOLY* co je esoterika * školní perličky * kurz magie * Revue44 (Z deníku Zuzany Antares)Jak začít studovat

  1. V levém menu je odkaz na studijní obory (ty jsou roční až čtyřleté) nebo kurzy (ty jsou tříměsíční až půlroční).
  2. Vyberte si svůj obor.
  3. Lze studovat jeden nebo víc oborů souběžně - záleží na vás.
  4. Přihlaste se telefonicky na 775 SHUGAL (775 748425) nebo mailem 333_zavináč_magick_tečka_cz.
  5. Můžete zkusit i seminář nebo cviko, víc info tamtéž.

Zvolený článek:

Zlatý klíč

       Jen jednou za sto let tu otevírá země svá tajná podzemí, kde ze skal vystupují skřítci, kteří tam skrývají svá bohatství, získané jejich trpělivou praví v tvrdých skalách. Jen jednou za sto let, v noci, kdy posledního dubna končí čarodějnice své reje a předávají vládu zimy královně jara Vesně. A kdo tam vstoupí, překvapí ho únava a upadne do hlubokého spánku. A právě jeden skřítek u studánky ztratil svůj zlatý klíč ke svým pokladům.

V této noci plné kouzla spěchala dívka se svým chlapcem přes zalesněnou stráň domů. Cestou našla klíč, který patřil jednomu ze skřítků. Ten je spatřil a pozval je, aby s ním vstoupili do jejich skalní řeše. Dívka se zprvu ulekla, ale zvědavost byla silnější než strach. Chlapec ji varoval před tímto krokem a snažil se ji přesvědčit, aby se s ním vrátila domů. Zlatý klíč však zůstal u chlapce a dívka nakonec šla se skřítkem.

      Skřítek byl celý šťastný a vzal ji za ruku a vedl ke skále. Skály se pod dotekem drobné skřítkovy ruky rozestoupily a tmou dlouhé chodby v dáli svítila jasná zář. Osvětlovala stříbrem se lesknoucí strop a stěny, které jak se blížily světlu, přecházely v ryzí zlato. Chodba končila ve zlatém sále, kde na zlatém stropě se jiskřily drahé kameny jako hvězdy na bezměsíční obloze. Uprostřed pohádkové nádhery stál těžký zlatý stůl, plný vybraných jídel na zlatých mísách a pěnivých nápoj v křišťálových pohárech.

Skřítci ji obdarovávali vším zlatem jen proto, aby dostali klíč zpět, ale když zjistili, že ho nemá, skála se za ni zavřela a ona se nemohla nijak dostat ze skály ven. Když se chlapec snažil vysvobodit dívku ze skály, uviděl obra, který střežil skálu. Nevěděl však jakou moc klíč má a že je pro skřítky velmi důležitý. Rychle se rozběhl směrem k domovu, bylo jisté, že v tuto chvíli by se zdravou kůží nevyvázl. Cestou přemýšlel, jak by se dalo dívku vysvobodit.

Noc ležela nad lesy kolem hradní zříceniny, jen matně se rýsující mezi staletými korunami buků. Tam, kde cesta stáčí kolem skály, stál tiše velký obr a hlídal toto tajné místo. Jen zřídka za noci sestupoval do údolí a navštěvoval jejich obyvatelé, kteří měli z něj velkou hrůzu. Zejména s oblibou vyhledával samoty mysliven na kraji lesů, mlýny při potocích, kde býval nezvaným hostem. Pouštěl hrůzu, a proto lidé zůstávali v chalupách u kamen nebo zalezlí pod peřinami. Celý vypadal děsivě a byl obrácený na cestu, jako by někoho čekal. Chvílemi i pozorně naslouchal, i dlaň přiložil na oči, jak pátral ve tmě.

Chlapec u studánky potkal moudrou babu kořenářku z vesnice, které v rychlosti vyprávěl jeho příběh, který se mu právě stal. Tato chytrá žena mu poradila, ať zlatý klíč vrátí skřítkům, protože bez tohoto klíče se skřítek nedostane ke svým pokladům. Musí ale dát pozor na obra, který hlídá skálu a když se mu podaří obra přesvědčit, tak mu otevře skálu, kde může zlatý klíč vrátit a také vysvobodit dívku. Chlapec poslechl a vydal se zpět ke skále, kde už vyhlížel obr.

Zaskřípěl na cestě písek. Ozvaly se těžké pomalé kroky. Ze tmy přicházela opatrně nějaká postava. Kolem skály se přistěhovaly bílé husté mlhy a když obr spatřil chlapce, země se začala otřásat jeho duněním. Obr byl již netrpělivý, co se bude dít. Zdálo se, že obr ho již vyčkával. Chlapec se pomalu přiblížil ke skále a v ruce držel zlatý klíč obalený v šátku od děvčete. Srdce mu rychle bušilo a měl převeliký strach co se bude dít dál. Pohlédl na obra, který chtěl každou chvíli na něj zaútočit. Přesto všechno sebral veškerou svou odvahu, kterou měl a postavil se obrovi tváří v tvář. Věděl, že když uteče, tak už svoji dívku nikdy neuvidí a tak byl odhodlaný udělat cokoli, aby ji zachránil. Pomalu šátek začal rozevírat a když obr spatřil zlatý klíč, který zářil jako slunce v pravé poledne, náhle odešel za skálu, která se po chvilce sama začala otevírat.

Děvče jako v očarování pohlíží ke skalám a tu vidí, jak se za balvany objevuje denní světlo, skála se úplně rozestoupila v čarovně ozářené jeskyni. V jejím pozadí svítily drahokamy a skřítci, kteří si tento poklad po celá staletí shromažďovali, se najednou všichni sešli a čekali na ztracený zlatý klíč, který chlapec přišel vrátit. Chlapec pomalu pokládal zlatý klíč na třpytivou zem, kde přistupoval jeden ze skřítků a skláněl se pro klíč. Měkkým krokem vyšlo děvče ven ze skály a celé šťastné, že vidí chlapce, jej objalo. Skřítek poděkoval, že zlatý klíč vrátil zpátky a nabízel jim bohatství, ale to už se skála začala uzavírat. Aby si zachránili život, museli rychle odběhnout, protože se obr vracel ke svému místu. Pak se rychlým krokem vydali k domovu. Skála se úplně uzavřela na dalších 100 let. Žulové skály se zajiskřily třpytivým leskem. Děvče s chlapcem pohlédli k měsícem ozářené skále a obrátili se k domovu. Když vystupovali z lesa, od potoku kde vše začalo, uviděli jasnou zář, jak se rozprostírá u skály, kde se tento příběh odehrál.

Tento článek je na téma: Setkání s monstrem
Vypsat všechny články na toto téma
Nepřehlédněte

Okultní knihkupectví Jsme na FaceBooku


Seznam zapsaných

Seznam studentů přihlášených do aktuálního semestru:
únor 2022
září 2021


Thelema-centrum
Kunkovice

Tady probíhají semináře. Přijeďte!


Galerie:
Nová galerie je tu.

Témata:
1.  Školní aktuality
2.  Na zadané téma - úvaha
3.  Na zadané téma - vyprávění
4.  Mé nejšílenější přání
5.  Zážitky z vizualizací
6.  Setkání s monstrem
7.  Volné téma
8.  Povídky podle obrázku.

Starší práce:
6.  Obzor jako symbol
7.  Obzor jako symbol
8.  Začátek školního roku 2016/17
9. 
10. 
11.  Dubnová setkání
12.  Kurs Výkladu horoskopu
13.  Moje práce s magickým zrcadlem
14.  Začínáme!
15.  Holčička

Novinky

Co nového na celém Magick.cz?


Naše reklama

Ritual.cz