Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

Otevřené studijní obory:

Každý únor a září se můžete přihlásit do čtyř základních studijních oborů. Obsah, popis a ukázky naleznete zde.


Půlroční a další kursy:

Každý půlrok otevíráme pestrou nabídku kursů. Obsah a popis včetně ukázek naleznete zde.


Semináře, cvika, víkendy:

Setkání, praktická cvičení, semináře, workshopy najdete zde.


Dceřinné projekty školy:

Malé opatství Thelémské Magická lóže.
Kurs magie - teorie, praxe, sebezdokonalení.


Návštěvní hodiny školy:

Pondělí 17 - 18.30 hodin. Prosím objednejte se. Kontakty zde.Telefon:
775 SHUGAL=
775 748425.


Doporučené knihy:
Novinky v obchodě

ANKETA:
Co vám tu chybí?

Víc prací studentů. (998)

Fotky. (589)

Reporty z akcí. (404)

Něco jiného (175)

Nevím. :-) (162)Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy


Seznam stránek
Kdo jsme?
MAGICK rozchodník

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
Zuzana


Jediná evropská škola, nabízející úplné vzdělání v esoterních naukách a věštecvíZe života školy
Úvod

      Školu založila Zuzana Antares jako první svého druhu u nás. Od té doby vychovala mnoho set, možná i tisíc žáků. Někteří pokračovali profesionální kariérou a patří dnes mezi známé odborníky, jiní studovali jen pro radost, pro vlastní rozvoj nebo pro lepší porozumění druhým.

Nenechte si ujít:

HISTORIE ŠKOLY* co je esoterika * školní perličky * kurz magie * Revue44 (Z deníku Zuzany Antares)Jak začít studovat

  1. V levém menu je odkaz na studijní obory (ty jsou roční až čtyřleté) nebo kurzy (ty jsou tříměsíční až půlroční).
  2. Vyberte si svůj obor.
  3. Lze studovat jeden nebo víc oborů souběžně - záleží na vás.
  4. Přihlaste se telefonicky na 775 SHUGAL (775 748425) nebo mailem 333_zavináč_magick_tečka_cz.
  5. Můžete zkusit i seminář nebo cviko, víc info tamtéž.

Zvolený článek:

Příběh o vzácné energii, příběh o energii života …

      Příběh, jež krev v žilách rozehřeje,
touhu žit rozdmychá a
podceněnou sílu a potřebu něhy
připomene.

Déšť již utišil svůj pláč a krůpěje nářku proměnil v měkkou náruč sněhových polštářku, jež pomohl mu utkat vítr. Déšť pochopil, že k Tvým nohám neskládám oběť jež zemřít by měla, ale přináším Ti vzácný dar a spolu, tedy s větrem, otevřeli v mlhovině bránu a já vstoupil jsem do říše Tvé a prosím vyslyš slova má.

      Ó Kamenný pane,
Přišel jsem jak sis již dávno přál, přišel jsem jak úmluva mezi námi zněla, přišel jsem splatit svoji daň za pomoc, jenž nebesa mé zemi přízní svou mi v nouzi seslala. Přišel jsem poděkovat živlům, vzpomínáš?
Jen jeden však stále chybí,
V mých rukou je k vzkříšení jeho tento dar.
Kladu Ti jej k nohám.
Je to má dcera.
V žilách krev jí tepe, jiskří život a vyhaslý oheň svůj plamen zažíhá.
Kamenný pane,
Nebojím se svěřit Ti svou dceru, ač je má jediná a tím pro mne svatá bohyně. Vím, že s úctou Tvé ruce její život v ochranu převezmou. Tvůj postoj chrání ve skále zakleté hrdlo bohyně, jež je skrytá žena a ráda by promluvila. Ve světě zla a mužské násilnické zloby, její něžnost zkameněla. . Ve stěně skály podobu kočičí tváře vzala a přestala hřejivě příst, její něžnou šíji chrání přísné tváře kněží ve štítech skal.
Když přicházel jsem, plakala voda, podobu deště na sebe vzala. Vítr si však s jejími kapkami začal hrát – neplač – blíží se radost a vysvobození, ne soužení. Šimral a šeptal , až začala se voda smát a ochotně svoji bolest v závanech větru ve sníh proměnit nechala a tyto polštáře Ti obě síly rozprostřely k nohám. Už teď neplatí, co stalo se v Tvé zemi a proč voda se v slzách utápěti chtěla.
Její cit byl zdupán v dávných dobách. Všechny ženy byly upáleny, včetně mladých dívek i novorozeňat. Vyprávěl jsi mi, že v tomto hrůzném činu byl oheň proklet věčnými nebesy a bohyněmi a jako věčnou vzpomínku ztvrdla bolest v podobě tváře kočky, jež ve skálu se vepsala. Oči upřené má k nebesům, kde stále čte vyrytý verdikt bohů nad ohněm této země, kde láska zmírá po staletí a vášeň je prokletá. Kletba však může roztát jako ledy, zavlaží zemi pod těmito skalami a sad stromů vzkvete a život začne opět hřát. Však jen a jen tehdy, pokud dokáží se spojit srdce mužů na ochranu ženy a dokáží cit dát a nejenom brát. Když propadla se v kámen Tvoje říše as podobu kamene dostalo Tvé tělo i tvář, měl jsi věky na přemýšlení jak napravit dávné chyby a nebýt jen s upomínkou lásky v kameni sám. Jak zbavit svoje tělo ostrých ostnů a pohlazení moci opět přijímat.
Ruce zůstaly Ti lidské, abys měl šanci rozmyslet si co s jejich energií – zda budou brát, nebo pomoc nabídnou a ze skály nabídnou bezpečí, oporu a pevnost, ne chlad.
Když rozhodl ses co se silami v Tvých rukou, přispěchal jsi na pomoc mé zemi a podržel jsi skálu, která se pod mou zemí chvěla a chtěla rozevřít svůj chřtán a pohltit město při zemětřesení. A spolu s větrem vrátil jsi na vrcholky hor rozzuřenou vodu, která bolest za pošlapaný cit si ve zmrzlé lavině chtěla někde vyzuřit.
Já nevládl jsem nejlépe a ženám nechoval se s úctou. Radovánky milé byli mi, turnaje a mužský chvást. Když však viděl jsem jak odvrátil jsi tresty matek Země a Vody za bujné veselí, hýřivost a pouze smyslné pánů potěšení a jak prosil jsi je o příležitost a slitování pro říši Tvou i moji zemi. Ano, jsem tedy ten druhý muž, který spojí s Tebou svoje srdce a budou chránit lásku a ženy.
Má dcera zrodila se po tomto slibu. Mou paní v den jejího narození anděl smrti k sobě vzal . Zůstal jsem sám. Přesto přináším svůj dar. Mou obětí je, že první krůčky její uvidíš Ty jako nový otec. Její smích a hlahol bude rozeznívat skálu a znovu láska vzkvete.
Promění se říše Tvá a probudí se krev v žilách zkamenělých lidí, krev, která nebude lačnit po bojích a pustošení, ale bude chtít život nový dát.
Kočka za zády Tvými začíná příst a její šíje teplá.
V hřejivé peří změnil se u Tvých nohou sníh,
Pokládám do něj svoji dceru,
Nastal čas,
Odcházím.

Tento článek je na téma: Setkání s monstrem
Vypsat všechny články na toto téma
Nepřehlédněte

Okultní knihkupectví Jsme na FaceBooku


Seznam zapsaných

Seznam studentů přihlášených do aktuálního semestru:
únor 2022
září 2021


Thelema-centrum
Kunkovice

Tady probíhají semináře. Přijeďte!


Galerie:
Nová galerie je tu.

Témata:
1.  Školní aktuality
2.  Na zadané téma - úvaha
3.  Na zadané téma - vyprávění
4.  Mé nejšílenější přání
5.  Zážitky z vizualizací
6.  Setkání s monstrem
7.  Volné téma
8.  Povídky podle obrázku.

Starší práce:
6.  Obzor jako symbol
7.  Obzor jako symbol
8.  Začátek školního roku 2016/17
9. 
10. 
11.  Dubnová setkání
12.  Kurs Výkladu horoskopu
13.  Moje práce s magickým zrcadlem
14.  Začínáme!
15.  Holčička

Novinky

Co nového na celém Magick.cz?


Naše reklama

Ritual.cz