Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

Otevřené studijní obory:

Každý únor a září se můžete přihlásit do čtyř základních studijních oborů. Obsah, popis a ukázky naleznete zde.


Půlroční a další kursy:

Každý půlrok otevíráme pestrou nabídku kursů. Obsah a popis včetně ukázek naleznete zde.


Semináře, cvika, víkendy:

Setkání, praktická cvičení, semináře, workshopy najdete zde.


Dceřinné projekty školy:

Malé opatství Thelémské Magická lóže.
Kurs magie - teorie, praxe, sebezdokonalení.


Návštěvní hodiny školy:

Pondělí 17 - 18.30 hodin. Prosím objednejte se. Kontakty zde.Telefon:
775 SHUGAL=
775 748425.


Doporučené knihy:
Novinky v obchodě

ANKETA:
Co vám tu chybí?

Víc prací studentů. (998)

Fotky. (589)

Reporty z akcí. (404)

Něco jiného (175)

Nevím. :-) (162)Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy


Seznam stránek
Kdo jsme?
MAGICK rozchodník

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
Zuzana


Jediná evropská škola, nabízející úplné vzdělání v esoterních naukách a věštecvíZe života školy
Úvod

      Školu založila Zuzana Antares jako první svého druhu u nás. Od té doby vychovala mnoho set, možná i tisíc žáků. Někteří pokračovali profesionální kariérou a patří dnes mezi známé odborníky, jiní studovali jen pro radost, pro vlastní rozvoj nebo pro lepší porozumění druhým.

Nenechte si ujít:

HISTORIE ŠKOLY* co je esoterika * školní perličky * kurz magie * Revue44 (Z deníku Zuzany Antares)Jak začít studovat

  1. V levém menu je odkaz na studijní obory (ty jsou roční až čtyřleté) nebo kurzy (ty jsou tříměsíční až půlroční).
  2. Vyberte si svůj obor.
  3. Lze studovat jeden nebo víc oborů souběžně - záleží na vás.
  4. Přihlaste se telefonicky na 775 SHUGAL (775 748425) nebo mailem 333_zavináč_magick_tečka_cz.
  5. Můžete zkusit i seminář nebo cviko, víc info tamtéž.

Zvolený článek:

Příběh o nesmrtelnosti

      Příběh, který vám chci vyprávět, se udál za dávných časů, v dobách, kdy zimě ještě vládla bohyně Morgana…
V jedné daleké zemi, kam naše oko nedohlédne, se žilo lidem dobře – na loukách se pásla tučná stáda, na polích zlátlo obilí a hladem nikdo netrpěl. Každý měl všeho dostatek, takže už si svého štěstí nikdo ani nepovažoval. Mezi lidem, uvyklým na blahobyt, se začala šíří nenávist a závist, pomluvy, podvody a zášť.
Bohyně Morgana vše sledovala s velkou nelibostí a když zpozorovala, že lidé už si dostatečně neváží ani svého božstva, že její chrám zeje prázdnotou a nikdo se nechodí klanět před její oltář, rozhodla se podrobit tuto zem kruté zkoušce.

      Poslala do země zimu. Zima byla velmi zlá, tuhá a dlouhá. Sýpky se pomalu vyprazdňovaly, dobytek trpěl hlady a dříví v lese ubývalo. Mezi lidem se začaly šířit nemoci, bolest a smrt. Opět počali lité navštěvovat Morganin chrám a prosit ji o slitování. Její oltář se plnil dary. Morgana je však nepřijímala. Lid byl zoufalý.
Až jednoho dně, kdy už lidské neštěstí v zemi bylo neúnosné a na hřbitově přibyly řady hrobů, rozezvučel se chrámem Morganin hlas: „Zima, kterou jsem na vás seslala, je trestem za vaši nehodnost. Nedokázali jste si vážit darů, kterých se vám dostávalo. Lidé vaší země si nezaslouží slitování. Ale dám vám ještě naději – jestli se mezi vámi najde moudrý člověk, který rozřeší mou podmínku a dokáže, že blaho jiných je pro něj důležitější, nežli jeho vlastní, slituji se nad vámi. Tak tedy – žádám, aby mi někdo z vás obětoval svou nesmrtelnost!“ Poté její hlas utichl.
Lidé se udiveně dívali jeden na druhého. „Nesmrtelnost? Jakoupak nesmrtelnost? Vždyť přece všichni jednou zemřeme! Co to po nás bohyně žádá?“ Zmateni se začali rozcházet do svých domovů. Mezi nimi také Aslan, spravedlivý muž, který s malým synem žil v chaloupce za městem. Jeho žena, zesláblá hladem, nepřežila těžký porod a nechala ho s dítětem samotného.
Když se Aslan vrátil do chaloupky, zahloubán do svých myšlenek, zjistil, že pec mezitím vyhasla a ve světnici je chlad. Přiložil tedy několik posledních polínek a poté se sklonil nad kolébkou, aby své dítě před zimou ochránil alespoň teplou přikrývkou. Když pohlédl na svého spícího synka, prolétlo mu hlavou poznání: „Ano. Už vím. Vím, co Morgana myslela tou nesmrtelností. Vdyť k čemu je člověku jeho jméno, um a moudrost, pokud je nemá komu předat? Děti jsou naše nesmrtelnost, v nich a v jejich dětech budeme žít navždy!“
Když Aslan odhalil strašlivý význam Morganiny podmínky, zkameněl hrůzou. Ne! Přece nemohu obětovat vlastní dítě! To nejcennější, co v životě mám! To nemohu udělat!
Tu noc Aslan dlouho nemohl usnout a hlavou se mu honily černé myšlenky. Teprve nad ránem došel k rozhodnutí: „Musím. Svým poznáním jsem byl vybrán. Musím to udělat já. Nemohu dopustit, aby umírali další lidé, aby se neštěstí dál šířilo naší zemí!“
Vstal z lože, zabalil synka do teplé pokrývky a kráčel s ním k Morganině chrámu. Hustě sněžilo a prudký vítr mu podrážel nohy. Šel s hlavou skloněnou, plakal a srdce měl hořké žalem. Když přišel ke schodům do chrámu, poklekl na ně. Naposledy políbil svého syna, poté ho opatrně položil k nohám hrozivého Morganina strážce a zvolal: „Vezmi si jej, Morgano! Vezmi si mé dítě a zruš prokletí, které jsi uvalila na naši zem!“
Po dlouhé chvíli zoufalého ticha se dveře chrámu otevřely a zjevila se v nich sama Morgana. Vztáhla k Aslanovi ruce a řekla: „Vezmi si svého syna, Aslane, je tvůj. Svým činem jsi dokázal, že je v této zemi člověk, jemuž je blaho jiných přednější nad své. Vezmi si jej a vychovej z něj muže, jako jsi ty sám.“
Aslan bohyni vroucně poděkoval, šťastně přitiskl svého synka k srdci a spěchal s ním domů.
Morgana splnila svůj slib. Zima polevila, přišlo jaro a zakrátko se opět na lukách pásla tučná stáda a na polích zlátlo obilí. Lid byl konečně zase šťastný, ale tentokrát už si svého štěstí dokázal považovat.
Léta míjela a Aslan v pokoji zestárnul. A svým vnoučatům, když je na kolenou houpával, často vyprávěl příběh o nesmrtelnosti…

Tento článek je na téma: Setkání s monstrem
Vypsat všechny články na toto téma
Nepřehlédněte

Okultní knihkupectví Jsme na FaceBooku


Seznam zapsaných

Seznam studentů přihlášených do aktuálního semestru:
únor 2022
září 2021


Thelema-centrum
Kunkovice

Tady probíhají semináře. Přijeďte!


Galerie:
Nová galerie je tu.

Témata:
1.  Školní aktuality
2.  Na zadané téma - úvaha
3.  Na zadané téma - vyprávění
4.  Mé nejšílenější přání
5.  Zážitky z vizualizací
6.  Setkání s monstrem
7.  Volné téma
8.  Povídky podle obrázku.

Starší práce:
6.  Obzor jako symbol
7.  Obzor jako symbol
8.  Začátek školního roku 2016/17
9. 
10. 
11.  Dubnová setkání
12.  Kurs Výkladu horoskopu
13.  Moje práce s magickým zrcadlem
14.  Začínáme!
15.  Holčička

Novinky

Co nového na celém Magick.cz?


Naše reklama

Ritual.cz