Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

MAGICK rozchodník
Okultní obchod
Novinky - prosím čtěte!

Škola čarodějnictví
Tarot v hermetickém pojetí
Astrologie
Numerologie
Výklad z ruky
Výklad tarotu
Výklad snů
Meditační techniky
Základy astrologie
Automatická kresba
Psychologické minimum

Nabídka studia
Školní portál
Pojďte s námi...
Diskuse & dotazy

Malé opatství thelémské
Seznam stránek

Stáhně te si ukázky z lekcí!

Ukázka z druhé lekce (výpočet horoskopu) zde.
Ukázka z třetí lekce (Strom života) zde.
Ukázka z jedenácté lekce (Pravidelné konstelace) zde.

Ukázky z lekcí jsou zazipované PDF soubory.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy


webmaster&skripts:
Ro.Přihláška k dálkovému studiu

Astrologie
nejznámější a komplexní způsob poznání člověka i universa

Máte-li zájem o studium astrologie, hlaste se prosím níže.
Cena za 1.semestr 4.100 Kč, za každý další 3.900 Kč při elektronickém zasílání (odkaz na stažení pdf materiálů a zvukového záznamu přednášky). Při zasílání poštou (vytišnětné materiály + nahrávka na cd) si připlatíte 200 Kč za semestr.

Údaje nutné k přihlášení:
Jméno a příjmení, datum narození (prosím nestyďte se za ně: pro individuální vedení výuky je věk podstatný), poštovní a mailová adresa a telefonní číslo. Je dobré napsat krátce motivaci ke studiu.
Uvedené údaje odešlete na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Tamtéž lze poslat dotazy - anebo volejte 775 SHUGAL (775 748425). Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami studia uvedenými níže.

Informace pro studenty dálkového studia astrologie:Studijní plán

Studovat lze buď formou distanční, anebo kombinovanou - budete-li se účastnit setkání. Data setkání jsou zaslána vždy s první lekcí každého semestru - jsou to tři odpolední cvika a tři víkendové semináře. Můžete přijet na jedno setkání nebo na všechna, je to vaše volba. Studentům nabízíme slevy z veřejné ceny seminářů.

Po obsahové stránce lekce připravil Roman Petrželka a Zuzana Antares (esoterní souvislosti), po organizační se o vše stará Zuzana.

1. semestr, 1. přednáška: Co je astrologie, dějiny astrologie. Astrologie poradenská a esoterní. Další rozdělení poradenské astrologie. Astrologický sofware a výhody jeho využívání.
2. přednáška: Výpočty v horoskopu prováděné tzv. ručně. Efemeridy a tabulky domů a práce s nimi.
3. přednáška: Další výpočty v horoskopu. Základní prvky horoskopu: Zvěrokruh, planety a domy. Souvislost astrologického zvěrokruhu a skutečného postavení souhvězdí na obloze.
4. přednáška: Dvanáct znamení zvěrokruhu - úvod. 12 znamení a 4 elementy.
5. přednáška: Dvanáct domů v horoskopu - úvod. Původ a význam domů, vnější a vnitřní význam domů.

2. semestr, 6. přednáška: Sedm základních planetárních sil. Planetární archetypy a mytologie.
7. přednáška: 32 základních universálních sil a jejich promítnutí do astrologie. Astrologie a kabala, nauka o souvztažnostech či analogiích.
8. přednáška: Ostatní planetární síly. Aspekty a jejich základní významy. Pravidelné konstelace 1.
9. přednáška: Základní tvary horoskopu jako ukazatele temperamentu. Rozložení domů jako symboly promlouvající o životní náplni. Psychologie a astrologie 1.
10. přednáška: Planety v domech a znameních 1. Opěrné body při výkladu horoskopu. Životní úkoly člověka, osobní vývoj. Psychologie a astrologie 2. 

3. semestr, 11. přednáška: Planety v domech a znameních 2. Průběh života. Duchovní vývoj a jeho možnosti či podmínky. Pravidelné konstelace 2.
12. přednáška: Planety v domech a znameních 3. Možnosti osobního rozvoje z hlediska hmotné stráky bytí. Aspektace. Vliv tranzitů.
13. přednáška: Předpověď budoucích událostí v astrologii a nakolik je to důležité. Solární a lunární revoluce.
14. přednáška: Karmická astrologie, lunární uzly. Zdraví. Intuice kontra rozum v astrologii.
15.přednáška: Další možnosti duchovního vývoje. Sebepoznání. Hlubinné poradenství a možnosti esoterní astrologie. Propojení astrologie a tarotu, astrologie a chiromantie. Planetární síly všude okolo nás.

4.semestr, 16.přednáška: Partnerské horoskopy. Práce s nevědomím mezi partnery, její přísliby, možnosti a limity, projekce. Psychologie a astrologie 3.
17. přednáška: Základy mundánní astrologie. Astrologie a numerologie.
18. přednáška: Výklad horoskopu od A do Z. Práce s klientem. Kdy být v interpretaci přesný, kdy od přesné interpretace upustit.
19.přednáška: Zjednodušené interpretace astrologických pojmů. Co není astrologie. Co lidé očekávají od astrologa. Astrologie - věda či ne-věda?
20. přednáška: Svět a jeho dosavadní i budoucí vývoj. Člověk a jeho dosavadní a budoucí vývoj. Využití hermetické astrologie v poradenské praxi. Odpovědi na nejčastější dotazy, doplňky k tématům.

Informace k průběhu studia:

Jednotlivé lekce obsahují přednášku, písemné i obrazové materiály, seznam doporučené literatury a návody pro praktická cvičení či pro cvičení koncentrační atd. Úkoly jsou rozdělené na povinné - ty by měly být každopádně zodpovězeny - a na nepovinné, které mohou zodpovědět ti, kdož se na to cítí. Za zpracování úkolů získává student bod (tzv. zápočet), což bude zohledněno u závěrečných zkoušek. Na úkoly lze odpovídat vlastním tempem, nejsou vzácností ti žáci, kteří na úkol odpoví za rok i více poté, co obdrželi lekci.

Závěrečná zkouška: Možnost složit zkoušku má každý student na únorovém nebo červnovém semináři. Zkouška není povinná a nemusí následovat bezprostředně po ukončení studia. V současnosti nabízíme i zkoušku na dálku za poplatek 600 Kč. Zodpovězené zkušební úkoly je třeba poslat jako zvukový soubor elektronický nebo vypálený na cd.
Složením zkoušky získá žák Osvědčení o absolvování studia.

Praxe: Informace o meditačních víkendech podáváme v průběhu ročníku v Oběžnících. Každé setkání je zaměřeno tématicky na oblasti týkající se symmbolů, osobního rozvoje, tarotu, kabaly a dalších.
Také je možno se účastnit odpoledních sobotních praktických cvičení. Také za účast na cvičení dostává žák bodík ("zápočet"), což je zohledněno u patřičné závěrečné zkoušky. Cvika probíhají v Brně. O cvikách i seminářích viz v rubrice Akce. Informace o všech pořádaných akcích dostanete vždy v úvodní lekci semestru i v písemné přehledné podobě.

Další upozornění: Doplatek za případné posílání papírových lekcí do ciziny se domlouvá individuálně.
Za studium uhrazené víc než půl roku dopředu je sleva 5% za každý semestr nebo kurz zaplacený navíc - za roční studium je tedy sleva 5%, za dvouleté je to 15 % z celé hrazené částky!
Náhrada za ztracené lekce je vždy zpoplatněna, cena závisí na domluvě.

Semestry mají dvě uzávěrky - první okolo 25. 1. resp. 25. 8., druhou asi o měsíc později - viz Seznam zapsaných studentů na této stránce odkaz vpravo nahoře.
Školné nevracíme, při přerušení studia může žák navázat tam kde skončil kdykoliv později, řádně nebo mimořádně.

Literatura ke studiu: Pokud nemůžete sehnat cokoli z doporučené literatury, pokusíme se pro vás tyto knihy zajistit. Pozor - někdy se může jednat o xerokopie, proto při požadavku na literaturu vždy uveďte, zda knihu chcete i v případě, že se bude jednat o xerokopii. Objednávky xerokopií jsou závazné.
Také nabízíme pdf verze knih. Cena se řídí tím, zda jsme pdf získali vlastním přičiněním nebo od někoho zdarma. Ve druhém případě počítáme jen manipulační poplatek 20,- Kč.zde. Další info o knihách i pdf v první lekci prvého semestru.

Dotazy písemně na Via Regia ŠVUEvB, Taussigova 15, 615 00 Brno, nebo na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Dovoláte se nás na 775 SHUGAL (775 748425).Zpět