Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

MAGICK rozchodník
Okultní obchod
Novinky - prosím čtěte!

Škola čarodějnictví
Tarot v hermetickém pojetí
Astrologie
Numerologie
Výklad z ruky
Výklad tarotu
Výklad snů
Meditační techniky
Základy astrologie
Automatická kresba
Psychologické minimum

Nabídka studia
Školní portál
Pojďte s námi...
Diskuse & dotazy

Malé opatství thelémské
Seznam stránek
Kdo jsme?
Napište nám
Zpět...

Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy


webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
Zuzana

Přihláška k dálkovému samozasvěcovacímu studiu

Škola čarodějnictví

Úvod do umění magie obsahuje informace o různých oblastech čarodějnictví: Rituály, mentální magie, základny tvoření kouzel, lektvary a také cvičení, která zostří vnímavost, vůli a další schopnosti žáka. Pokud jste se rozhodli, že právě v těchto uměních či dovednostech je vaše místo, pošlete přihlášku dle níže uvedených instrukcí.

Školné za půlroční samozasvěcovací studium je 6.500,-Kč za elektronickou verzi. Chcete-li materiály vytisknout a poslat Českou poštou, je třeba připlatit 300 Kč (jen ČR).

Údaje nutné k přihlášení:
Jméno a příjmení, datum narození (prosím nestyďte se za ně: pro individuální vedení výuky je věk podstatný), poštovní a mailová adresa a telefonní číslo. Je dobré napsat krátce motivaci ke studiu.
Uvedené údaje odešlete na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Tamtéž lze poslat dotazy - anebo volejte 775 SHUGAL (775 748425).

Odesláním přihlášky potvrzujete svůj souhlas s podmínkami studia uvedenými níže.Informace pro studenty půlročního vzdělávacího a cvičebního kurzu čarodějnictví:


Studijní plán

Studovat lze buď formou distanční, anebo kombinovanou - budete-li se účastnit setkání. Data setkání jsou zaslána s první lekcí kursu - jsou tři odpolední cvika a tři víkendové semináře za půl roku. Můžete přijet na jedno setkání nebo jezdt stále, je to vaše volba. Studentům nabízíme slevy z veřejné ceny seminářů.

Po obsahové stránce i po organizační, vše připravuje Zuzana Antares.

1. přednáška: Historie a souvislosti. Co se lze v magii naučit a nakolik. Přístupy k magii. Cvičení: Umění relaxace, druhy relaxace. Techniky cvičení vůle vycházející z relaxací.
2. přednáška: Historie II. Polarity. Vztah mezi mužským a ženským. Základy nauk o vztazích, sexualita. Tolerance I. Cvičení: Polarizační cvičení, hluboká meditace spojená s imaginačními technikami.
3. přednáška: Přiznání se k sobě. Hledání sebepoznání, sebevlády a rovnováhy. Jak moc je třeba "řešit" osobní špatné vlastnosti či různá selhání. Tolerance II. Cvičení: Energetizační techniky. Sestup k sobě.
4. přednáška: Vztahy ve světě. Základy nauk o signaturách, o živlech a planetárních silách. Rituály - úvod do problematiky. Komu a kdy rituál funguje. Cvičení: Setkání s vnitřními průvodci. Očistná a posilovací cvičení.
5. přednáška: Druhy magického působení. Je nutný rituál? Rituály - praxe. Sigila a další techniky. Cvičení: Ukázky praktických úkonů magie. Rozpouštění bloků.

Doporučená literatura, bez níž se neobejdete: Zuzana Antares - Malá škola čarodějnictví, pro (od)vážnější zájemce ještě Lilith - Základy magie, Veselý - Magie. Knihy můžeme zajistit a zaslat. Další doporučená literatura je u lekcí.

Informace k průběhu studia:

V lekcích dostanete dvě cvičební CD. Cvičení je kombinováno s přednáškami. Písemné materiály obsahují příklady, učební texty a vysvětlení cviků. V seznamu doporučené literatury najdete možnosti pro rozšíření teoretických znalostí. Úkoly jsou rozdělené na povinné - ty by měly být každopádně zodpovězeny - a na nepovinné, které mohou zodpovědět ti, kdož se na to cítí. Za zpracování úkolů získává student bod (tzv. zápočet), což bude zohledněno u závěrečných zkoušek. Na úkoly lze odpovídat vlastním tempem, nejsou vzácností ti žáci, kteří na úkol odpoví za rok i více poté, co obdrželi lekci.

Závěrečná zkouška: Možnost složit zkoušku má každý student na únorovém nebo červnovém semináři. Zkouška není povinná a nemusí následovat bezprostředně po ukončení studia. V současnosti nabízíme i zkoušku na dálku za poplatek 600 Kč. Takto zodpovězené zkušební úkoly je třeba poslat jako zvukový soubor elektronický nebo vypálený na cd.
Složením zkoušky získá žák Osvědčení o absolvování studia.

Praxe: Informace o meditačních víkendech podáváme v průběhu ročníku v Oběžnících. Každé setkání je zaměřeno tématicky na oblasti týkající se symmbolů, osobního rozvoje, tarotu, kabaly a dalších.
Také je možno se účastnit odpoledních sobotních praktických cvičení. Také za účast na cvičení dostává žák bodík ("zápočet"), což je zohledněno u patřičné závěrečné zkoušky. Cvika probíhají v Brně. O cvikách i seminářích viz v rubrice Akce. Informace o všech pořádaných akcích dostanete vždy v úvodní lekci semestru i v písemné přehledné podobě.

Další upozornění: Doplatek za případné posílání papírových lekcí do ciziny se domlouvá individuálně.
Za studium uhrazené víc než půl roku dopředu je sleva 5% za každý semestr nebo kurz zaplacený navíc - za roční studium libovolného oboru je tedy sleva 5%, za dvouleté je to 15 % z celé hrazené částky!
Náhrada za ztracené lekce je vždy zpoplatněna, cena závisí na domluvě.

Semestry mají dvě uzávěrky - první okolo 25. 1. resp. 25. 8., druhou asi o měsíc později - viz Seznam zapsaných studentů na této stránce odkaz vpravo nahoře.
Školné nevracíme, při přerušení studia může žák navázat tam kde skončil kdykoliv později, řádně nebo mimořádně.

Literatura ke studiu: Pokud nemůžete sehnat cokoli z doporučené literatury, pokusíme se pro vás tyto knihy zajistit. Pozor - někdy se může jednat o xerokopie, proto při požadavku na literaturu vždy uveďte, zda knihu chcete i v případě, že se bude jednat o xerokopii. Objednávky xerokopií jsou závazné.
Také nabízíme pdf verze knih. Cena se řídí tím, zda jsme pdf získali vlastním přičiněním nebo od někoho zdarma. Ve druhém případě počítáme jen manipulační poplatek 20,- Kč.zde. Další info o knihách i pdf v první lekci prvého semestru.

Dotazy písemně na Via Regia ŠVUEvB, Taussigova 15, 615 00 Brno, nebo na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Dovoláte se nás na 775 SHUGAL (775 748425).Zpět