Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

MAGICK rozchodník
Okultní obchod
Novinky - prosím čtěte!

Škola čarodějnictví
Tarot v hermetickém pojetí
Astrologie
Numerologie
Výklad z ruky
Výklad tarotu
Výklad snů
Meditační techniky
Základy astrologie
Automatická kresba
Psychologické minimum

Nabídka studia
Školní portál
Pojďte s námi...
Diskuse & dotazy

Malé opatství thelémské
Seznam stránek
Kdo jsme?
Napište nám
Zpět...

Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy


webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
Zuzana


Přihláška k dálkovému studiu

Tarot v původním hermetickém pojetí

Tento studijní obor je koncipován jako cesta k duchovnímu rozvoji a jednotě.

Na základní dvouleté studium lze navázat dalšími dvěma roky rozšiřujícího studia. Po prvních dvou letech i po druhých dvou letech lze složit závěrečnou zkoušku. Po dokončení studia tarotu lze navázat neveřejným Následným kursem.

Zajímá-li vás symbolika, skryté spojitosti a tajemná struktura tarotu, hlaste se prosím zde do první dvouletky studia. Pozor! Do druhého dvouletého studia pro pokročilé přijímáme pouze absolventy základní dvouletky!
Cena za 1.semestr 4.900,-Kč, za každý další 4.700,- Kč, Kč při elektronickém zasílání (odkaz na stažení pdf materiálů a zvukového záznamu přednášky). Při zasílání poštou (vytišnětné materiály + nahrávka na cd) si připlatíte 200 Kč za semestr.

Údaje nutné k přihlášení:
Jméno a příjmení, datum narození (prosím nestyďte se za ně: pro individuální vedení výuky je věk podstatný), poštovní a mailová adresa a telefonní číslo. Je dobré napsat krátce motivaci ke studiu.
Uvedené údaje odešlete na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Tamtéž lze poslat dotazy - anebo volejte 775 SHUGAL (775 748425).

Odesláním přihlášky potvrzujete svůj souhlas s podmínkami studia na ŠVUEvB uvedenými níže.
Informace pro studenty dálkového studia tarotového umění

Studijní plán

Studovat lze buď formou distanční, anebo kombinovanou - budete-li se účastnit setkání. Data setkání jsou zaslána vždy s první lekcí každého semestru - jsou to tři odpolední cvika a tři víkendové semináře. Můžete přijet na jedno setkání nebo na všechna, je to vaše volba. Studentům nabízíme slevy z veřejné ceny seminářů.
Obor tarot v hermetickém pojetí je koncipován především jako cesta duchovního rozvoje.

Po obsahové stránce, a poslední dobou (bohužel) i po organizační, vše připravuje Zuzana Antares.

Dvouleté studium základní:

1. semestr, 1. přednáška: Původ a druhy tarotu. Základní rozdělení tarotových karet, magické systémy.
2. přednáška: 32 základních universálních sil. Elementy. Svět podle elementů, tarotové figury ve světle elementů.
3. přednáška: Strom života a nastínění základních vztahů v něm. Jak leží tarot na Stromě života. I Ging a jeho vztah k tarotu.
4. přednáška: Malá arkána a Strom života. Odvození významu malých arkán. Strom života a různé magické systémy.
5. přednáška: Posouzení významu malých a velkých arkán. Tarot a astrologie. Astrální svět I.

2. semestr, 6. přednáška: Kosmogonické mýty a jejich význam v tarotu. Mytologie obecně. Astrální svět II.
7. přednáška: Kabala, kabalistika a nauka o číslech, pokleslé způsoby práce s tarotem. Vykládání pomocí malých arkán, jejich praktické použití. Tarot versus výklady z karet.
8. přednáška:22 cest a jejich vazba na 22 velkých arkán. Posvátné jazyky I. Koncentrační cvičení jako nutný předpoklad úspěšné práce.
9. přednáška: Karta Blázna. Význam nuly. Kulturní antropologie, vývoj člověka I. Moderní rozumové uvažování a potíže s ním.
10. přednáška: Posvátné jazyky II. Karta Viselec, Soud, Universum: Odpovědi na nejčastější dotazy, doplňky k tématům.

3. semestr, 11. přednáška: Tarot a magie. Příprava k vyložení karet. Karta Mág, Velekněz a Poustevník. Cvičení očistná. Vývoj vědomí.
12. přednáška: Strážce tarotu, meditace ke kartám. Karta Velekněžky, Rovnováhy a Kola. Problém nezaujatosti v chápání magického.
13. přednáška: Tarot a alchymie. Karta Císaře a Císařovny. Několik zajímavostí o tajných společnostech a jak je důležité mít zdravý rozum.
14. přednáška: Práce s nevědomím. Kulturní antropologie, vývoj člověka II. Vědomé versus nevědomé. Karta Vůz, Síla a Smrt. Reinkarnační teorie ve světle tarotu.
15.přednáška: Kompletování velkých arkán. Co je to symbol. Archetypy.

4.semestr, 16.přednáška: Některé biblické legendy. Karta Milenci a Umění. Projekce.
17. přednáška: Problém zla. Polarity, dualita vesmíru. Karta Ďábel a Věž. Bílá a černá magie.
18. přednáška: Hledání duchovní pomoci a duchovního vedení. Egregory. Karta Hvězda, Luna a Slunce.
19.přednáška: Nesprávné interpretace symbolů. Co nenítarot. Světy (Astrální svět III.). Moderní tendence ke znevažování a zjednodušování.
20. přednáška: Svět a jeho dosavadní i budoucí vývoj. Člověk a jeho dosavadní i budoucí vývoj. Slučitelnost duchovních cest, tolerance. Odpovědi na nejčastější dotazy, doplňky k tématům.

Počínaje rokem 2009 je možno pokračovat ve studiu tarotu dalšími dvěma ročníky. Přihlásit se mohou absolventi, kteří své dvouleté studium dokončili mezi lety 1999 - 2009, ať už studium uzavřeli zkouškou nebo bez zkoušky. Možnost dodatečně dostudovat další ročníky platí pro absolventy stále. Stávající žáci mohou přímo nebo po dohodě po přetržce navázat rovnou.

Dvouleté studium rozšiřující:

5. semestr, 21. přednáška: Zopakování učiva 1. semestru - systém tarotu. Malá akrána na Stromě života. Rozdíl mezi malými a velkými arkány a jejich výkladem.
22. přednáška: Triády a pilíře Stromu života. Jak se triády a pilíře promítají do významu malých arkán.
23. přednáška: Živly a jak s nimi pracovat. Živly v tarotu. Vládcové elementů v různých úrovních. Úvod do živlové magie. Čtyři úrovně výkladu.
24. přednáška: Rozdíl mezi tarotovými systémy a jejich ucelenost. Co prozradí výtvarné zpracování karet, rostlinné a minerální tvary. Jak rozeznat kvalitní tarot.
25. přednáška: Výklad figurálních, tzv. dvorních karet. Kdy vyložit figuru jako osobu? Kombinace figur mezi sebou a s velkými arkány.

6. semestr, 26. přednáška: Horní triáda Stromu života - esa, dvojky a trojky. Ideální existence, Abyss, nesmrtelnost ducha.
27. přednáška: Prostřední triáda Stromu života - čtverky, pětky šestky. Astrologie v tarotu - úvod. Paroketh.
28. přednáška: Spodní triáda Stromu života - Sedmičky, osmičky devítky. Pravda a iluze, proč nelze pravdu nalézt.
29. přednáška: Poslední sefira Stromu života - desítky. Cykličnost systému, cykličnost existence. Porovnávání malých arkán. Cesta po Stromě života zdola nahoru.
30. přednáška: Spojení malých a velkých arkán ve výkladu. Duchovní cesta, magické zasvěcení. Proč je málo duchovních lidí a ještě méně mágů.

7. semestr, 31. přednáška: Tarot a magický systém Golden Dawn. Možnosti výkladu. Kde najít ve výkladu opěrný bod. Kombinace čtyř úrovní výkladu, časový výklad, vrstvený výklad.
32. přednáška: Planetární značení malých arkán. Kde se vzaly významy planet, jak s planetami pracovat. Znamení, jejich teoretické odvození. Spojení planet, znamení a posvátných abeced, především hebrejské.
33. přednáška: Dvorní karty - úvod. Co nám napoví figury v klidu a co figury v pohybu? Živel ohně, jeho působení a jeho výklad v tarotu, význam čtyř dvorních karet holí.
34. přednáška: Dvorní karty. Živel vody, jeho působení a jeho výklad v tarotu, význam čtyř dvorních karet pohárů. Směr pohybu událostí. Tarot obráceně: jaká karta nejlépe popisuje tuto či tuto situaci?
35. přednáška: Dvorní karty. Živel vzduchu, jeho působení a jeho výklad v tarotu, význam čtyř dvorních karet mečů. Pružnost vykladače, proč je esoterika nesdělitelná aneb osobní bloky.

8. semestr, 36. přednáška: Dvorní karty. Živel země, jeho působení a jeho výklad v tarotu, význam čtyř dvorních karet disků. Vazba na matérii a ego, její pro i proti.
37. přednáška: Analytické uchopení tarotu. Rozdíl mezi esoterním a filosofickým přístupem ke světu, čím si mohou obě oblasti prospěšné.
38. přednáška: Prožití tarotu. Prožitek jednotlivých karet a jejich posloupností. Komunikace s egregory/archetypy.
39. přednáška: Aplikování vyššího poznání v praktickém životě - v osobních záležitostech i v poradenství. Jak se neztratit ve výkladu a ještě jednou o tom, jak rozeznat a kombinovat čtyři úrovně výkladu.
40. přednáška: Mikrokosmos a makrokosmos, tarot mezi nimi. Celistvost. Stupně zasvěcení.

Informace k průběhu studia:

Jednotlivé lekce obsahují přednášku, písemné i obrazové materiály, seznam doporučené literatury a návody pro praktická cvičení či pro cvičení koncentrační atd. Úkoly jsou rozdělené na povinné - ty by měly být každopádně zodpovězeny - a na nepovinné, které mohou zodpovědět ti, kdož se na to cítí. Za zpracování úkolů získává student bod (tzv. zápočet), což bude zohledněno u závěrečných zkoušek. Na úkoly lze odpovídat vlastním tempem, nejsou vzácností ti žáci, kteří na úkol odpoví za rok i více poté, co obdrželi lekci.

Závěrečná zkouška: Možnost složit zkoušku má každý student na únorovém nebo červnovém semináři. Zkouška není povinná a nemusí následovat bezprostředně po ukončení studia. V současnosti nabízíme i zkoušku na dálku za poplatek 600 Kč. Zodpovězené zkušební úkoly je třeba poslat jako zvukový soubor elektronický nebo vypálený na cd.
Složením zkoušky získá žák Osvědčení o absolvování studia. Zkoušky může student složit v průběhu studia dvě - po prvních dvou letech získá stupeň Teoreticus a po druhých dvou letech stupeň Practicus.

Praxe: Informace o meditačních víkendech podáváme v průběhu ročníku v Oběžnících. Každé setkání je zaměřeno tématicky na oblasti týkající se symmbolů, osobního rozvoje, tarotu, kabaly a dalších.
Také je možno se účastnit odpoledních sobotních praktických cvičení. Také za účast na cvičení dostává žák bodík ("zápočet"), což je zohledněno u patřičné závěrečné zkoušky. Cvika probíhají v Brně. O cvikách i seminářích viz v rubrice Akce. Informace o všech pořádaných akcích dostanete vždy v úvodní lekci semestru i v písemné přehledné podobě.

Další upozornění: Doplatek za případné posílání papírových lekcí do ciziny se domlouvá individuálně.
Za studium uhrazené víc než půl roku dopředu je sleva 5% za každý semestr nebo kurz zaplacený navíc - za roční studium je tedy sleva 5%, za dvouleté je to 15 % z celé hrazené částky!
Náhrada za ztracené lekce je vždy zpoplatněna, cena závisí na domluvě.

Semestry mají dvě uzávěrky - první okolo 25. 1. resp. 25. 8., druhou asi o měsíc později - viz Seznam zapsaných studentů na této stránce odkaz vpravo nahoře.
Školné nevracíme, při přerušení studia může žák navázat tam kde skončil kdykoliv později, řádně nebo mimořádně.

Literatura ke studiu: Pokud nemůžete sehnat cokoli z doporučené literatury, pokusíme se pro vás tyto knihy zajistit. Pozor - někdy se může jednat o xerokopie, proto při požadavku na literaturu vždy uveďte, zda knihu chcete i v případě, že se bude jednat o xerokopii. Objednávky xerokopií jsou závazné.
Také nabízíme pdf verze knih. Cena se řídí tím, zda jsme pdf získali vlastním přičiněním nebo od někoho zdarma. Ve druhém případě počítáme jen manipulační poplatek 20,- Kč.zde. Další info o knihách i pdf v první lekci prvého semestru.

Dotazy písemně na Via Regia ŠVUEvB, Taussigova 15, 615 00 Brno, nebo na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Dovoláte se nás na 775 SHUGAL (775 748425).Zpět