Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

MAGICK rozchodník
Okultní obchod
Novinky - prosím čtěte!

Škola čarodějnictví
Tarot v hermetickém pojetí
Astrologie
Numerologie
Výklad z ruky
Výklad tarotu
Výklad snů
Meditační techniky
Základy astrologie
Automatická kresba
Psychologické minimum

Nabídka studia
Školní portál
Pojďte s námi...
Diskuse & dotazy

Malé opatství thelémské
Seznam stránek
Kdo jsme?
Napište nám
Zpět...

Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy


webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaPřihláška k dálkovému studiu
Koncentrační a meditační techniky

Tento cvičební kurz vás naučí ponořit se do sebe. Ať v zájmu prázdnoty mysli nebo pro dokonalé soustředění, tudy vede cesta. Přihlásit se do půlročního dálkového studia koncentračních technik můžete zde, stačí poslat přihlášku dle níže uvedených instrukcí.

Školné za půlroční cvičební kurs je 4.900 Kč při elektronickém zasílání (odkaz na stažení pdf materiálů a zvukového záznamu přednášky). Při zasílání poštou (vytišnětné materiály + nahrávka na cd) si připlatíte 200 Kč za semestr.

Údaje nutné k přihlášení:
Jméno a příjmení, datum narození (prosím nestyďte se za ně: pro individuální vedení výuky je věk podstatný), poštovní a mailová adresa a telefonní číslo. Je dobré napsat krátce motivaci ke studiu.
Uvedené údaje odešlete na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Tamtéž lze poslat dotazy - anebo volejte 775 SHUGAL (775 748425).

Odesláním přihlášky potvrzujete svůj souhlas s podmínkami studia na ŠVUEvB uvedenými níže.Informace pro studenty půlročního dálkového cvičebního kursu koncentračních a meditačních technik:

Studijní plán

Studovat lze buď formou distanční, anebo kombinovanou - budete-li se účastnit setkání. Data setkání jsou zaslána s první lekcí kursu - jsou tři odpolední cvika a tři víkendové semináře. Můžete přijet na jedno setkání nebo jezdt stále, je to vaše volba. Studentům nabízíme slevy z veřejné ceny seminářů.

Po obsahové a organizační stránce studium zabezpečuje Zuzana Antares.

1. lekce: Tělo a cvičení. Jaké jsou cíle jednotlivých technik, jak působí na tělo i duši. Teoretická průprava - jemnohmotná těla. Pozice těla při cvičení, jak ovlivňuje pozice těla vásledek cvičení.
2. lekce: Meditační techniky. Co to meditace je. Nácvik klasické meditace při hudně i bez hudby. Dynamická meditace a její vlivy. Nácvik dynamické meditace, příklady hudebních kompozic vhodných pro dynamickou meditaci.
3. lekce: Koncentrační techniky a k čemu slouží. Nácvik koncentračních technik. Koncentrace na zvuk, působení zvuku, dechu a světla na mentální (éterné) tělo. Nácvik těchto technik. Tantra - základní informace.
4. lekce: Energetizační techniky, souvislost koncentrace a energetizace. Nácvik jednoduchých energetizačních cvičení. Práce s dechem - prána. Astrální cestování - základní nácvik.
5. lekce: Magický posismus. Síla slova - mantry a zaklínání či kouzelná slůvka, další magické techniky práce se slovy. Síla hudby. Doporučení k dalšímu cvičení.


Informace k průběhu studia:

V lekcích dostanete dvě až tři cvičební CD. Cvičení je kombinováno s přednáškami. Písemné materiály obsahují příklady, učební texty a vysvětlení cviků. V seznamu doporučené literatury najdete možnosti pro rozšíření teoretických znalostí. Úkoly jsou rozdělené na povinné - ty by měly být každopádně zodpovězeny - a na nepovinné, které mohou zodpovědět ti, kdož se na to cítí. Za zpracování úkolů získává student bod (tzv. zápočet), což bude zohledněno u závěrečných zkoušek. Na úkoly lze odpovídat vlastním tempem, nejsou vzácností ti žáci, kteří na úkol odpoví za rok i více poté, co obdrželi lekci.

Závěrečná zkouška: Možnost složit zkoušku má každý student na únorovém nebo červnovém semináři. Zkouška není povinná a nemusí následovat bezprostředně po ukončení studia. V současnosti nabízíme i zkoušku na dálku za poplatek 600 Kč. Takto zodpovězené zkušební úkoly je třeba poslat jako zvukový soubor elektronický nebo vypálený na cd.
Složením zkoušky získá žák Osvědčení o absolvování studia.

Praxe: Informace o meditačních víkendech podáváme v průběhu ročníku v Oběžnících. Každé setkání je zaměřeno tématicky na oblasti týkající se symmbolů, osobního rozvoje, tarotu, kabaly a dalších.
Také je možno se účastnit odpoledních sobotních praktických cvičení. Také za účast na cvičení dostává žák bodík ("zápočet"), což je zohledněno u patřičné závěrečné zkoušky. Cvika probíhají v Brně. O cvikách i seminářích viz v rubrice Akce. Informace o všech pořádaných akcích dostanete vždy v úvodní lekci semestru i v písemné přehledné podobě.

Další upozornění: Doplatek za případné posílání papírových lekcí do ciziny se domlouvá individuálně.
Za studium uhrazené víc než půl roku dopředu je sleva 5% za každý semestr nebo kurz zaplacený navíc - za roční studium libovolného oboru je tedy sleva 5%, za dvouleté je to 15 % z celé hrazené částky!
Náhrada za ztracené lekce je vždy zpoplatněna, cena závisí na domluvě.

Semestry mají dvě uzávěrky - první okolo 25. 1. resp. 25. 8., druhou asi o měsíc později - viz Seznam zapsaných studentů na této stránce odkaz vpravo nahoře.
Všechny tříměsíční a půlroční kurzy lze začít kterýkoliv měsíc, záleží na volbě žáka. První lekce je zaslána po dohodě - obvykle hned po zaplacení, další vždy okolo 10. dne měsíce.
Školné nevracíme, při přerušení studia může žák navázat tam, kde skončil, kdykoliv později, řádně nebo mimořádně.

Literatura ke studiu: Pokud nemůžete sehnat cokoli z doporučené literatury, pokusíme se pro vás tyto knihy zajistit. Pozor - někdy se může jednat o xerokopie, proto při požadavku na literaturu vždy uveďte, zda knihu chcete i v případě, že se bude jednat o xerokopii. Objednávky xerokopií jsou závazné.
Také nabízíme pdf verze knih. Cena se řídí tím, zda jsme pdf získali vlastním přičiněním nebo od někoho zdarma. Ve druhém případě počítáme jen manipulační poplatek 20,- Kč.zde. Další info o knihách i pdf v první lekci prvého semestru.

Dotazy písemně na Via Regia ŠVUEvB, Taussigova 15, 615 00 Brno, nebo na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Dovoláte se nás na 775 SHUGAL (775 748425).Zpět