Škola Věšteckých umění a esoteriky v Brně

MAGICK rozchodník
Okultní obchod
Novinky - prosím čtěte!

Škola čarodějnictví
Tarot v hermetickém pojetí
Astrologie
Numerologie
Výklad z ruky
Výklad tarotu
Výklad snů
Meditační techniky
Základy astrologie
Automatická kresba
Psychologické minimum

Nabídka studia
Školní portál
Pojďte s námi...
Diskuse & dotazy

Malé opatství thelémské
Seznam stránek
Kdo jsme?
Napište nám
Zpět...

Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy


webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaPřihláška k distančními či kombinovanému studiu

Zájmové studium psychologie

Psychologové mají skoro stejně záhadnou pověst jako čarodějové. Roušku z této oblasti lidského sebe/zkoumání můžete strhnout právě teď a tady. Pro spokojení zájmu o psychologii se hlaste prosím zde do dvouletého základního nebo rozšiřujícího kurzu.
Cena za 1.semestr 4.100 Kč, za každý další 3.900 Kč, Kč při elektronickém zasílání (odkaz na stažení pdf materiálů a zvukového záznamu přednášky). Při zasílání poštou (vytišnětné materiály + nahrávka na cd) si připlatíte 200 Kč za semestr.

Údaje nutné k přihlášení:
Jméno a příjmení, datum narození (prosím nestyďte se za ně: pro individuální vedení výuky je věk podstatný), poštovní a mailová adresa a telefonní číslo. Je dobré napsat krátce motivaci ke studiu.
Uvedené údaje odešlete na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Tamtéž lze poslat dotazy - anebo volejte 775 SHUGAL (775 748425). Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami studia uvedenými níže.

Odesláním přihlášky potvrzujete svůj souhlas s podmínkami studia uvedenými níže.Informace pro studenty zájmové psychologie


Studijní plán

Studovat lze buď formou distanční, anebo kombinovanou - budete-li se účastnit setkání. Data setkání jsou zaslána vždy s první lekcí každého semestru - jsou to tři odpolední cvika a tři víkendové semináře. Můžete přijet na jedno setkání nebo na všechna, je to vaše volba. Studentům nabízíme slevy z veřejné ceny seminářů.

Po obsahové stránce studium zajišťuje Lekce připravuje Zuzana Antares, externě spolupracuje Hanka, Roman a okrajově i další konzultanti - jsou uvedeni u lekcí. Po organizační stránce je tu zase Zuzana. :-).


Základní dvouleté studium:

1. semestr: Co je psychologie - úvodní nutné informace

1. lekce: Základní orientace v psychologii, její vznik a historie. Co bylo předtím.
2. lekce: Fyziologické základy psychologie - neurovědy. Obecná psychologie a základní pojmy v psychologii I.
3. lekce: Fyziologické základy psychologie - dědičnost. Obecná psychologie a základní pojmy v psychologii II.
4. lekce: Oddychová lekce - něco z praxe: Asertivita. Otázky k písemce.
5. lekce: Základní směry psychologie - opakování informací o každém ze směrů. Psychologie osobnosti aneb Co je normální?

2. semestr: Poznatky o vývoji jedince.

6. lekce: Psychologický vývoj a jak jej hodnotí různé psychologické směry. Ontogenetická (vývojová) psychologie - úvod. Transakční analýza.
7. lekce: Psychologický vývoj a vliv rodiny. Co tvoří budoucí povahu z hlediska psychoanalýzy.
8. lekce: Vliv rodiny a sociálního prostředí II. Životní role.
9. lekce: Komunikace a její pozoruhodnosti.
10. lekce: Povahové rysy, typologie, sebepřijetí: Mít se rád/a a vyrovnat se se zátěží z minulosti.

3. semestr: Základní psychoterapeutické směry

1. lekce: Co je psychoterapie, kdy se používá. Jsem cvok? Co mám udělat, když chci být terapeutem - je to práce jen pro psychology?
2. lekce: Individuální psychoterapie a její možnosti.
3. lekce: Skupinová terapie a její možnosti.
4. lekce: Behaviorální terapie. Učení, návyky.
5. lekce: Systemická terapie.

4. semestr: Základní psychoterapeutické směry II.

6. lekce: Psychoanalýza. Mluvil Freud o sexu?
7. lekce: Analytické směry navazující na psychoanalýzu.
8. lekce: Jungiánská hlubinná analýza.
9. lekce: Výklad snů a jeho podoby. Okrajové metody psychologie aneb Tak trochu šarlatánství...
10. lekce: Etika poradce a terapeuta.


Rozšiřující dvouleté studium:
Témata těchto právě připravovaných lekcí se mohou měnit.

1. semestr: Méně obvyklé psychoterapeutické techniky

1. lekce: Pohybová terapie - psychodrama, taneční terapie...+ muzikoterapie.
2. lekce: Arteterapie a další projekční techniky.
3. lekce: Léčba závislostí (alkohol, drogy, hráčství, poruchy příjmu potravy).
4. lekce: Léčba závislostí II.
5. lekce: Terapie na hranici psychologie - holotropní dýchání, rodinné knostelace a další.

2. semestr: Psychodiagnostika

6. lekce: Diagnostické metody - co lze testovat.
7. lekce: Alternativní diagnostické metody - když nemáte testy.
8. lekce: Problémy sexuality.
9. lekce: Vývojové poruchy, problémy dětství. Poruchy intelektu, sociální problematika obecně.
10. lekce: Nemoci stáří a psychické projevy infekčních nemocí.

3. semestr: Psychodiagnostika II.

1. lekce: Poruchy osobnosti.
2. lekce: Poruchy osobnosti II.
3. lekce: Deprese.
4. lekce: Schizofrenie.
5. lekce: Ostatní duševní nemoci a příznaky.

4. semestr: Psychodiagnostika III.

6. lekce: Neurózy.
7. lekce: Akutní trauma.
8. lekce: Celostní pohled na člověka, souvislost duše a těla.
9. lekce: Krize v životě jedince.
10. lekce: Kam kráčíš, lidstvo? Zamyšlení nad celkovým vývojem a čemu můžeme pomoci.


Informace k průběhu studia:

Jednotlivé lekce obsahují přednášku, písemné i obrazové materiály, seznam doporučené literatury a návody pro praktická cvičení či pro cvičení koncentrační atd. Úkoly jsou rozdělené na povinné - ty by měly být každopádně zodpovězeny - a na nepovinné, které mohou zodpovědět ti, kdož se na to cítí. Za zpracování úkolů získává student bod (tzv. zápočet), což bude zohledněno u závěrečných zkoušek. Na úkoly lze odpovídat vlastním tempem, nejsou vzácností ti žáci, kteří na úkol odpoví za rok i více poté, co obdrželi lekci.

Závěrečná zkouška: Možnost složit zkoušku má každý student na únorovém nebo červnovém semináři. Zkouška není povinná a nemusí následovat bezprostředně po ukončení studia. V současnosti nabízíme i zkoušku na dálku za poplatek 600 Kč. Zodpovězené zkušební úkoly je třeba poslat jako zvukový soubor elektronický nebo vypálený na cd.
Složením zkoušky získá žák Osvědčení o absolvování studia. .

Praxe: Informace o meditačních víkendech podáváme v průběhu ročníku v Oběžnících. Každé setkání je zaměřeno tématicky na oblasti týkající se symmbolů, osobního rozvoje, tarotu, kabaly a dalších.
Také je možno se účastnit odpoledních sobotních praktických cvičení. Také za účast na cvičení dostává žák bodík ("zápočet"), což je zohledněno u patřičné závěrečné zkoušky. Cvika probíhají v Brně. O cvikách i seminářích viz v rubrice Akce. Informace o všech pořádaných akcích dostanete vždy v úvodní lekci semestru i v písemné přehledné podobě.

Další upozornění: Doplatek za případné posílání papírových lekcí do ciziny se domlouvá individuálně.
Za studium uhrazené víc než půl roku dopředu je sleva 5% za každý semestr nebo kurz zaplacený navíc - za roční studium je tedy sleva 5%, za dvouleté je to 15 % z celé hrazené částky!
Náhrada za ztracené lekce je vždy zpoplatněna, cena závisí na domluvě.

Semestry mají dvě uzávěrky - první okolo 25. 1. resp. 25. 8., druhou asi o měsíc později - viz Seznam zapsaných studentů na této stránce odkaz vpravo nahoře.
Školné nevracíme, při přerušení studia může žák navázat tam kde skončil kdykoliv později, řádně nebo mimořádně.

Literatura ke studiu: Pokud nemůžete sehnat cokoli z doporučené literatury, pokusíme se pro vás tyto knihy zajistit. Pozor - někdy se může jednat o xerokopie, proto při požadavku na literaturu vždy uveďte, zda knihu chcete i v případě, že se bude jednat o xerokopii. Objednávky xerokopií jsou závazné.
Také nabízíme pdf verze knih. Cena se řídí tím, zda jsme pdf získali vlastním přičiněním nebo od někoho zdarma. Ve druhém případě počítáme jen manipulační poplatek 20,- Kč.zde. Další info o knihách i pdf v první lekci prvého semestru.

Dotazy písemně na Via Regia ŠVUEvB, Taussigova 15, 615 00 Brno, nebo na 333_zavináč_magick_tečka_cz. Dovoláte se nás na 775 SHUGAL (775 748425).Zpět